۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

جلسات  با توجه به طرح های رسیده در پایگاه هر دو هفته یک بار پنجشنبه ها در دفتر ریاست محترم بیمارستان شفا تشکیل می گردد.

و اعضای محترم جلسه به  صورت نماینده از هر گروهی  جهت بررسی و تصویب طرح های ارائه شده در این جلسه حضور پیدا میکنند که در ذیل اعضا گروه شامل : 

1- جناب آقای دکتر محمد نکویی مقدم ریاست محترم بیمارستان

2- جناب آقای دکتر علی اصغر عربی سرپرست محترم پایگاه 

3- جناب آقای  دکتر محمد علی دامغانی عضو هیئت عمی گروه گوش حلق بینی 

4- جناب اقای دکتر  محمد صبا عضو هیئت عمی گروه رادیولوژی 

5- جناب آقای دکتر کاوه شفیعی  عضو هیئت علمی گروه مغز واعصاب 

6- سرکار خانم  دکتر خانجانی عضو هیئت علمی گروه آمار واپیدمیولوژی 

7- سرکار خانم دکتر مهدیه شریف زاده عضو هیئت علمی گروه بیهوشی 

8- سرکار خانم دکترمریم  السادات موسوی عضو هیئت علمی گروه نفرولوژی 

9- جناب آقای دکتر نصری عضو هیئت علمی گروه قلب

 

 

مراحل بررسی و تصویب طرح های پژوهشی در شورای پژوهشی بیمارستان:

 

1. بررسی طرح پژوهشی در شورای پژوهشی گروه

2. ارسال طرح به پایگاه تحقیقات بالینی توسط مدیر یا معاون پژوهشی گروه از طریق سامانه پژوهان

3. بررسی اولیه و رفع نقص طرح توسط مشاورین پایگاه و در صورت نیاز عودت طرح به مجری جهت رفع نقص از طریق سامانه پژوهان

4. تعیین زمان بررسی طرح در شورای پژوهشی بیمارستان  پس از تأیید مشاور پژوهشی پایگاه 

5. دعوت از مجری طرح جهت شرکت در جلسه شورای پژوهشی بیمارستان

6. اعلام نظر شورای پژوهشی بیمارستان به مجری طرح جهت انجام اصلاح و اعمال نظر شورا از طریق سامانه پژوهان

7. دریافت نسخه اصلاح شده طرح از طریق سامانه پژوهان از مجری توسط پایگاه تحقیقات بالینی

8. تأیید نهایی اعمال تغییرات توسط یکی از اعضا بر شورای پژوهشی بیمارستان

9. ارسال طرح پژوهشی از طریق کارشناس سامانه به رئیس واحد

 

در قبال ارائه خدمات فوق انتظار می رود مجریان محترم طرح های پژوهشی نسبت به رعایت موارد زیر عنایت مبذول فرمایند:

  1. جهت جلوگیری از اتلاف وقت همکاران محترم مراجعه به پایگاه با هماهنگی قبلی انجام گردد.
  2. به هنگام نگارش مقاله حاصل از طرح تصویب شده در شورای پژوهشی بیمارستان علاوه بر نام گروه آموزشی نام " پایگاه تحقیقات بالینی" "Clinical Research Unit, Shafa Hospital, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran( افیلیشن مقالات انگلیسی )" بیمارستان شفا ذکر گردد.