۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

 

تاریخچه و اهداف

به جهت ناجیز بودن سهم پژوهشهای بالینی علیرغم ظرفیت بالای منابع مطالعاتی و حضور جمع کثیری از اعضا هیات علمی و ....... در بیمارستانها و اهمیت بالای این پژوهشها به جهت ایفای نقش واسط در انتقال دانش بر گرفته از پژوهشهای بنیادی و پاسخگویی به گروه هدف (بیماران )، در سال 82 کمیته سیاستگذاری تحقیفات بالینی با هدف بستر سازی و حمایت کمی و کیفی از توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانهای آموزشی راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی را در دستور کار قرار داد و بر این اساس در ابتدا در ابتدا دانشگلههای علوم پزشکی: تهران، شهیدبهشتی، ایران، تبریز و شیراز که بصورت داوطلبانه اعلام آمادگی کرده بودند برای این امر انتخاب شدند و بتدریج در دانشگاههای دیگر نیز شکل گرفت.

 پایگاه تحقیقات بالینی بیمارستان شفا در سال1390 به همت معاون پژوهشی وقت آن زمان  جناب  آقای دکتر ملک پور راه اندازی شد این پایگاه مستقیما زیر نظر معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد. 

 

وظایف اصلی واحدها

- حمایت از انجام پژوهشهای بالینی

- ارائه خدمات پژوهشی به محققین در خصصوص مشاوره‌های تخصصی ،متدولو‍‍‍ژی، مقاله نویسی ،کداخلاق پزشکی

- برگزاری کارگاههای آموزشی

 

هدف کلی:

- توسعه پژوهشهاي باليني

شوراي پژوهشي بيمارستان آموزشي و واحد حمايت از توسعه تحقيقات باليني به منظور توسعه کمی و

کيفي پژوهشهاي باليني و هدايت آنها به سوي اولويت ها به موجب اين آئين نامه درمراکز آموزشي-درماني

تابعه دانشگاه و تحت نظر معاونت پژوهشي راه اندازي مي شوند .

اهداف اختصاصي :

١- تشويق وترغيب پژوهشهای بالينی در دانشگاهها

٢- فراهم آوردن تسهيلات موردنياز پژوهش هاي باليني

٣- توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دوره باليني

٤- ارتقا کمی وکیفی مقالات پژوهشي

 

عمده ترین ترین هدف پایگاه دسترسی آسانتر اساتید و دانشجویان پزشکی به امکانات پژوهشی و ارتقاء سطح فعالیت های پژوهشی مرکز آموزشی درمانی می باشد.

 

الف- آموزش در پژوهش

-        کارگاه های پژوهشی

 

ب- خدمات پژوهشی

-        ارائه طرح های پژوهشی

-        مشاوره جهت انتخاب موضوع و روش انجام

-        کمک در نگارش کتابچه (پروپوزال) طرح های پژوهشی

-        همکاری برای جستجوی منابع و آنالیز آماری مطالعات

-        نوشتن مقالات و کمک در انتشار مقالات

-        تشکیل جلسات شورای پژوهشی بیمارستان